reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
Earth of eco - eko słodycze


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
http://www.holujemy24.com/holowanie/holowanie-zabrze.html
duze

towaros

A A A

Ważniejsze nazwy

Długość całkowita ryby — odległość mierzona od pyska aż do najdłuższego promienia płetwy ogonowej. Długość użytkowa — odległość mierzona od pyska do nasady płetwy ogo­nowej. Ryby wymiarowe — ryby, których długość całkowita odpowiada lub przekracza wymiar ochronny dla danego gatunku. Sortyment — klasa wielkości określana masą (wagą) lub długością ryby. Klasa jakości — stan jakości ryb określony przez zespół cech z wyjątkiem masy lub długości. Kondycja — stan umięśnienia i otłuszczenia ryby. Magazyn — staw sztuczny przeznaczony do okresowego przetrzymywania ryb żywych w dużym zagęszczeniu. Tarlak — ryba wiekowo dojrzała do złożenia jaj lub wy­dzielenia plemników. Mleczak — tarlak samiec, ikrzyca — tarlak samica. Mlecz — produkt (plemniki) gruczołów płciowych mle­czaka; ikra — produkt (jaja) gruczołów płciowych ikrzycy. Ryby śnięte — ryby pozbawione życia wskutek wyjęcia z wody; ryby zabite — pozbawione życia w sposób mechaniczny (sposób rzadko stosowany). Ryby świeże — ryby śnięte lub zabite przygotowane jako towar. Oprawianie — czynności polegające na usuwaniu z ciała ryby niektórych części w celu otrzymania tuszy, filetu itp. Patroszenie — otwarcie jamy ciała i usunięcie wnętrz- ności, skrzepów krwi, a niekiedy również i płetw. Odgłowienie oddzielenie głowy od reszty ciała. Odgardlenie — usunięcie części ciała przylegającego do łuków skrzelowych z jednoczesnym usu­nięciem całych lub części skrzeli, żołądka, serca, wątroby oraz części przewodu pokarmowego, a niekiedy również i płetw pier­siowych. Tusza — część ciała ryby pozostała po usunięciu wnętrz­ności oraz skrzepów krwi w jamie ciała, a niekiedy również gło­wy, błony jamy ciała, płetw oraz łuski. Filet (płat) — część ciała ryby pozostała po usunięciu gło­wy, płetw, kręgosłupa, wnętrzności i błony jamy ciała, a niekiedy również i skóry oraz żeber. Dzwonko — część tuszy rybiej uzyskana po pokrojeniu jej prostopadle do kręgosłupa. Lodowanie — okładanie ciała ryby lodem, zmierzające do ochłodzenia mięsa. Glazura — warstwa lodu pokrywająca mrożone ryby lub produkty rybne. K r u s t a — charakterystyczna warstwa wytwarzająca się na powierzchni mięsa osypanego mąką, a następnie osmażonego. Ryby bałtyckie — ryby z połowów w Morzu Bałtyckim i w cieśninach duńskich na wschód od Skagen. Ryby dalekomorskie — ryby z połowów poza Mo­rzem Bałtyckim i w cieśninach duńskich na zachód od Skagen. Ryby atlantyckie — umowna nazwa dla ryb dalekomorskich z po­łowów w środkowym i południowym Atlantyku (nazwa ta jest obecnie rzadziej używana).