reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
wynajem sprzętu gastronomicznego
Niezawodna przemysłowa krajalnica do chleba www.bagmasz.com/krajalnice_do_chleba_i_systemy_pakowania.php.

Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
odnowa biologiczna częstochowa
duze

towaros

A A A

Ubytki naturalne

Ubytek naturalny jest to zmniejszenie pierwotnej ilości (cięża­ru) towaru, powstałe na skutek naturalnych właściwości towarów. Do takich właściwości zalicza się higroskopijność, a więc zdolność przyjmowania i utrącania wody (przy ubytkach chodzi o utrącanieubytków naturalnych łącznie z tabelami norm są publikowane i dostarczane pracownikom skupu i obrotu towarowego. Ubytki naturalne są zjawiskiem występującym nieodstępnie w obrocie warzywami i owocami (tabele 5, 6, 7.). wody), wysychanie, rozkruszanie, przyleganie itp. W artykułach rolno-spożywczych, stanowiących biologiczną masę, ubytek natu­ralny spowodowany jest też przez reakcje biochemiczne i biofizy-czne zachodzące w tych artykułach, np. przez transpirację, oddy­chanie. W zależności od tego, w jakim stadium obrotu towarowego występują ubytki naturalne, wyróżnia się np. ubytki transpor­towe, magazynowe hurtowe i inne. Zagadnienie ubytków naturalnych jest związane przede wszyst­kim z artykułami rolno-spożywczymi, występującymi w obrocie towarowym bez opakowania lub w opakowaniach wysyłkowych lub sprzedawanych wg wagi netto. Na podstawie prac badawczych ustalono odpowiednie normy ubytków naturalnych. Normy te obo­wiązują w obrocie towarowym. Zbiory przepisów w sprawie norm