CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
Coffee Time
duze

towaros

A A A

Ubój i obróbka poubojowa

Ubój zwierząt rzeźnych odbywa się w rzeźni, tj. zakładzie prze­mysłowym specjalnie do tego celu dostosowanym i będącym pod stałym nadzorem sanitarno-weterynaryjnym. Pierwszym elemen­tem składowym rzeźni jest dział żywca. Są to pomieszczenia, w których przetrzymywane są zwierzęta przed ubojem w celu wy­poczynku i opróżnienia przewodu pokarmowego. Jedynie cielęta poddaje się bezpośrednio po dostawie ubojowi, gdyż w czasie od­poczynku tracą nadal na wadze. Przed ubojem zwierzęta rzeźne badane są przez lekarza weterynarii. U nas jedynym dozwolonym sposobem uboju jest tzw. ubój pośredni (humanitarny), to znaczy, że właściwego uboju dokonuje się po pozbawieniu zwierzęcia świadomości i zdolności ruchu, przy zachowaniu normalnej pracy serca. Trzodę chlewną, owce i cielęta oszałamia się przed ubojem prądem elektrycznym (elektronarko-za), a bydło i konie ogłusza się mechanicznie — postrzałowo za pomocą specjalnego aparatu iglicowego. Właściwego uboju doko­nuje się przez kłucie wąskim nożem (sztyletem), po czym nastę­puje wykrwawienie. Obróbka poubojowa składa się z szeregu różnych czynności, takich jak zdejmowanie skór (skórowanie), opróżnianie jamy brzu­sznej, pozbawianie szczeciny (odszczecinianie świń), usuwanie za­nieczyszczeń mechanicznych, skrzepów krwi, dzielenie itp. Przy nowoczesnych metodach pracy w rzeźni ubój i czynności poubojowe wykonywane są na wisząco, na tzw. zmechanizowanych liniach produkcyjnych. Od uboju (komory ubojowej), przez kory­tarz wykrwawiania, a następnie przez szereg stanowisk obrób-czych wędruje tusza ubitego zwierzęcia na przenośniku sufitowym (kolejce wiszącej, zwanej ślizgową), a pracownicy na poszczegól­nych stanowiskach z użyciem stosownych urządzeń i zmechanizo­wanych narzędzi (np. szczeciniarki, skórowaczki, piły elektrycznej, pryszniców) wykonują poszczególne operacje lub nimi kierują. Na końcu hali obróbczej specjalna waga wisząca waży tuszę, która z kolei przesunięta zostaje do chłodni (rys. 49). W wyniku procesu technologicznego obróbki poubojowej otrzy­muje się: — zasadnicze produkty rzeźne, którymi są mięso i surowiec tłuszczowy; — uboczne artykuły rzeźne, które dzielą się na: jadalne produkty uboczne np. podroby, krew spożywcza, jelita (używane na osłonki), kości spożywcze, tłuszcz podotrzewny, niejadalne podukty uboczne, np. skóry, włosie, szczeci­na, rogowizna, krew techniczna, kości techniczne, suro­wiec farmaceutyczny (gruczoły wydzielnicze i in.); pro­dukty te służą jako surowiec innych przemysłów.