reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
http://www.skatom.com.pl/kategoria/stojaki/
guglielmopolska

Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
link
duze

towaros

A A A

Śmietanka i śmietana

Śmietanka spożywcza jest to produkt tłuszczowo-mleczny uzy­skany przez odwirowanie mleka za pomocą wirówki tłuszczowej, normalizowany, a następnie poddany pasteryzacji. Śmietanę uzyskuje się przez poddanie śmietanki ukwaszeniu za pomocą czystych kultur. Tak śmietanka, jak i śmietana, mogą być homogenizowane. Przez homogenizację następuje zmniejsze­nie i wyrównanie kuleczek tłuszczowych, na skutek czego produk­ty te robią wrażenie zagęszczonych i równocześnie odznaczają się większą siłą bielącą. Tak więc proces technologiczny produkcji śmietanki składa się z następujących etapów: wirowania mleka, normalizacji tłuszczu w śmietance, pasteryzacji ewentualnie homogenizacji oraz ochło­dzeniu. Przy produkcji śmietany zachodzi proces ukwaszania. Po dodaniu zakwasu śmietana dojrzewa w temperaturze od 18 do 22°C przez około 16 godzin, po czym zostaje ochłodzona do tem­peratury poniżej 10°C. W zależności od zawartości tłuszczu rozróżnia się: — śmietankę do kawy (kawowa) — ka — o zawartości tłusz­czu 9°/o, śmietankę kremową — kr — o zawartości tłuszczu 30%, śmietankę tortową — to — o zawartości tłuszczu 36°/o, śmietankę spożywczą — sp — o zawartości tłuszczu 18°/o, — śmietanę spożywczą — sp — o zawartości tłuszczu 24°/o. Jako opakowanie śmietanki i śmietany mogą służyć butelki zamknięte zakrywką aluminiową oraz konwie (szczelnie zamknięte i zaplombowane). Śmietankę i śmietanę należy przechowywać w punktach sprzedaży w temperaturze nie wyższej niż 10°C, chronić przed oddziaływaniem światła; czas przechowywania nie dłuższy niż 2 dni od daty rozlewu. Bardziej szczegółowe wiado­mości o tych produktach znajdują się w normie: PN-70/A-86050. Śmietana. Śmietanka (zmiany: Biuletyn 11/71, poz. 133 i 8/72, poz. 108, a informacje dotyczące pakowania, przechowywania i transportu w normie: PN-71/A-86105. Mleko i przetwory mle­czarskie płynne. Pakowanie, przechowywanie, transport. Wyma­gania podstawowe (zmiana: Biuletyn 8/72, poz. 105). Śmietanka butelkowana — kolor kapsla: różowy, śmietanka kawowa o zawartości tłuszczu 9°/o, żółty, śmietanka ,.spożywcza" o zawartości tłuszczu 18%, niehomogenizowana, pomarańczowy, śmietanka spożywcza homogenizowana o za­wartości tłuszczu 18%, srebrny z żółtymi pasami, śmietanka „kremowa" niehomo­genizowana o zawartości 30% tłuszczu, srebrny z zielonymi pasami, śmietanka ,.kremowa" homo­genizowana o zawartości 30% tłuszczu.