reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
wyposażenie restauracji bar


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
patelnia marmurowa czy ceramiczna
duze

towaros

A A A

Przetwory z drobiu

Najbardziej powszechnym przetworem drobiowym są kon­serwy, uchodzące za wysokowartościowy i szlachetny produkt. Zasada produkcji tych konserw jest taka sama jak konserw mięs­nych. W zależności od użytych surowców podstawowych rozróżnia się cztery grupy rodzajowe konserw drobiowych: konserwy mięs­ne (w których mięso drobiu stanowi nie mniej niż 60%), konserwy podrobowe, pasztety — produkowane z mięsa i podrobów (składr niki mięsno-podrobowe powinny stanowić co najmniej 60°/o) oraz konserwy mięsno-roślinne (w których zawartość mięsa lub podro­bów jest niższa niż w poprzednio wymienionych rodzajach kon­serw). Zasady pakowania, oznaczania i przechowywania konserw dro­biowych są takie same jak konserw mięsnych. Teoretycznie asortyment wędlin z drobiu mógłby być szeroki i upodobniony do asortymentu wędlin mięsnych. Jednakże w prak­tyce spotyka się stosunkowo nieliczne tego rodzaju przetwory. Powodem tego jest przyzwyczajenie konsumentów do wędlin mięs­nych, a ponadto wyższa cena przetworów drobiowych. Z wędzonek na wyszczególnienie zasługują półgęski. Jest to produkt z piersi gęsich poddany peklowaniu i wędzeniu. Pół­gęski składają się z dwóch płatów mięsa piersiowego, pokrytych na zewnętrznej stronie skórą i osznurowanych. Przechowywane powinny być w temperaturze od 2 do 18°C, nie dłużej niż 5 dni. Nowszym produktem wędzonym jest kura (kurcze) wędzo­na. Jest to wędzonka peklowana i wędzona. Z wędlin podrobowych najczęściej spotyka się kaszankę drobiową. Jest to produkt w osłonce wyprodukowany z mie­szaniny mięsa gęsi, kur lub kurcząt, krwi, tłuszczu drobiowego i podrobów drobiowych, z dodatkiem kaszy jęczmiennej i stosow­nych przypraw. Rzadko spotykanymi przetworami są: kiełbasa parów­kowa drobiowa, metka drobiowa, pasztetowa z drobiu, udka wędzone. Ze względu jednak na rozwój produkcji drobiarskiej można się spodziewać systematycznego po­szerzania asortymentu przetworów drobiowych, wchodzących w zakres produkcji wędliniarskiej.