reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
wysokiej jakości susz warzywny firmy Ogrodnik S.A.
wyciskarka do soków sapir 1160k

Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
auto-spa.biz/wulkanizacja.html
duze

towaros

A A A

Ocet

Ocet dla celów konsumpcyjnych, zwany też octem spirytuso­wym, jest to wodny roztwów kwasu octowego, otrzymany przez fermentację octową (kwaśną) z rozcieńczonego spirytusu. Fermen­tacji octowej dokonują bakterie kwasu octowego, a zachodzący proces biochemiczny polega na utlenieniu alkoholu etylowego. Surowcem wyjściowym przy metodzie fermentacyjnej otrzymy­wania octu mogą być różne słabe roztwory alkoholowe (etanolo-we). W naszych warunkach gospodarczych na skalę przemysłową produkuje się ocet ze spirytusu. Do produkcji octu przygotowuje się zacier, będący rozcieńczo­nym roztworem spirytusowym, wzbogaconym o pożywki mineral- ne (soli amonowych i potasowych), z dodatkiem małej ilości kwasu octowego. Według powszechnie stosowanej metody generatorowej ocet otrzymuje się w przestrzennej kadzi drewnianej, wypełnionej wewnątrz wiórami 'bukowymi. Zacier ścieka przez warstwę wió­rów i etanol ulega utlenieniu na kwas octowy. Duża powierzchnia wiórów umożliwia dostęp powietrza (tlenu) potrzebnego bakte- riom kwasu octowego do przetworzenia alkoholu na was octowy. Wyprodukowany ocet utrwala się przez siarkowanie, tj. wprowa­dzenie do octu SOa lub innych związków siarki (siarczynu sodo­wego lub pirosiarczanu sodowego). Siarkowanie zapobiega głównie rozwojowi w ocoie bakterii śluzowych, które powodowałyby mętnienie, zmianę smaku i zapachu przechowywanego produktu. Szkodnikami octu są węgorzyki octowe, które towarzyszą fer­mentacji octowej i mogą 'następnie znaleźć się w gotowym pro­dukcie. Są to robaczki o długości około 1 do 2 mm, mające postać białych ruchomych „włosków". W obrocie detalicznym spotyka się ocet 4, 6 i 10 procentowy. Na etykietach octu butelkowego, poza stale występującymi dany­mi (a dotyczącymi artykułów spożywczych), powinny znajdować się wskazania dotyczące bezpośredniego użytkowania do spożycia. Na przykład na butelce z octem o mocy 6% powinna się* znajdo­wać informacja: „Do bezpośredniego spożycia używać w stanie rozcieńczonym 1 : 2". Ocet może być barwiony tylko karmelem i może zawierać dodatek ekstraktu ziołowego z liści estragonu (ocet estragonowy). Przechowywać należy ocet w temperaturze od — 2 do +20°C i w wilgotności względnej powietrza do 80°/o. W okresie pełnej przydatności do spożycia, tj. do 6 miesięcy, 'nie może ocet wykazywać wad jakościowych oraz zmian w postaci błonki na powierzchni cieczy, zawiesin i osadu.