reklama

Czym jest towar w Usa?
towarTrendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
gilotyna do blachy
duze

towaros

A A A

Napoje fermentowane

Napoje fermentowane są to napoje z mleka normalizowanego lub odtłuszczonego, pasteryzowanego, poddane fermentacji wywo­łanej przez swoiste drobnoustroje, z dodatkami smakowymi lub bez dodatków. Podstawowymi procesami (biochemicznymi), na których oparta jest produkcja napojów fermentowanych jest fer­mentacja mlekowa i mlekowo-alkoholowa oraz częściowa hydro­liza (proteoliza) białek mleka, dzięki czemu powiększa się straw-ność tych produktów (rys. 70). Ze względu na różnorodność drobnoustrojów (i ich szczepów) możliwa jest produkcja urozmaiconego asortymentu napojów fer­mentowanych, do których zalioza się: mleko ukwaszone (kwaśne mleko, zsiadłe mleko), kefir, jogurt, mleko jogurtowe, mleko aci-dofilne, szampan mleczny, szampan serwatkowy, laktorol, maślan­kę spożywczą i in. Natomiast koktajle mleczne produkowane na osnowie fermentowanych napojów mlecznych, mleka lub śmietan­ki, są produktami z dodatkami smakowo-zapachowymi przygoto­wywane w mikserach w obecności konsumenta i przeznaczone do bezpośredniego spożycia. Proces technologiczny produkcji napojów fermentowanych po­lega na zaszczepianiu przygotowanego mleka czystymi kulturami odpowiednich drobnoustrojów i po wymieszaniu (z „zakwasami") na rozlewaniu do butelek (rzadziej konwi) i poddaniu dojrzewa­niu, które zazwyczaj trwa 24 godziny. Napoje mleczne fermentowane są produktami pełnowartościo­wymi, orzeźwiającymi i dzięki zawartości kwasu mlekowego od­znaczają się właściwościami dietetycznymi. Mleko ukwaszone jest napojem wyprodukowanym z mleka pasteryzowanego odtłuszczonego lub o określonej zawar­tości tłuszczu, ukwaszonego zakwasem maślarskim. Jogurt produkowany jest z mleka pasteryzowanego zagę­szczonego przez dodatek mleka w proszku lub odparowanie części wody, ukwaszonego zakwasem z czystych kultur bakterii kilku grup fermentacji mlekowej. Odznacza się skrzepem jednolitym, zwartym, barwą białą do lekko kremowej. Mleko jogurtowe produkuje się na tej samej zasadzie co jogurt, lecz z mleka nie zagęszczonego. Kefir jest to napój mleczny poddany fermentacji kwasowo- -alkoholowej przez dodanie zakwasu uzyskanego z grzybków ke­firowych. Szampan mleczny jest to napój mleczny poddany fer­mentacji mlekowej i alkoholowej (przez dodanie drożdży i cukru); przy wylewaniu musuje. Mleko acidofilne produkowane jest z mleka pastery­zowanego, ukwaszonego zakwasem z czystych kultur (mlecznych bakterii acidofilnych); odznacza się konsystencją jednolitą, zwar­tą, galaretowtą — dopuszcza się lekko ciągliwą. Szampan serwatkowy produkuje się z serwatki pod­dając ją fermentacji alkoholowej przez dodatek drożdży piekars­kich i cukru. Typowym opakowaniem napojów mlecznych fermentowanych są butelki zamknięte kapslem metalowym. Napoje te należy z re­guły przechowywać w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej