CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
stalka do ostrzenia noży
duze

towaros

A A A

Napoje bezalkoholowe

Wiadomości ogólne i podział Napoje bezalkoholowe są to napoje przeznaczone do bezpośred­niej konsumpcji, nie zawierające alkoholu etylowego, bądź zawie­rające tylko jego ślady. Wyjątek stanowi tu kwas chlebowy, w którym zawartość etanolu może wynosić do l,5°/o (produkcja kwasu chlebowego jest nieznaczna i tylko w niektórych okolicach spotykany jest ten napój). W tak szerokim pojęciu do napojów bezalkoholowych zalicza się: — napoje gazowane, a więc nasycone dwutlenkiem węgla, przy czym wyróżnia się napoje gazowane niesłodzone i słodzone, wody mineralne stołowe (naturalne i sztuczne), napoje mleczne (fermentowane i nie fermentowane). napoje owocowe, napoje owocowo-iwleczne — otrzymywane na osnowie mle­ka z dodatkiem zazwyczaj przecieru owocowego i cukru (np. napój mleczno-porzeczkowy, mleczmo-morelowy i in.), napoje warzywne (soki *pitne warzywne) oraz soki pitne warzywne fermentowane (np. z kwaszonej kapusty), kwasy chlebowe (napoje fermentowane produkowane na osnowie słodowo-zbożowej lub sucharów żytnich). Zadaniem tradycyjnych napojów bezalkoholowych, tj. napo­jów gazowanych, było gaszenie pragnienia i orzeźwiające dzia­łanie. Napoje te (poza wodą sodową) ze względu zwykle na zawartość sztucznych barwników i sztucznych środków smakowo--zapachowych nie są polecane. Ich produkcja systematycznie ma­leje, a rozwija się produkcja napojów opartych na naturalnych surowcach, które poza orzeźwiającym działaniem i gaszeniem pragnienia, są wartościowymi artykułami spożywczymi.