reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
tmstransport.pl/oferta
www.bonduelle-foodservice.pl

Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
sklep-bromar.com.pl/256-piece-konwekcyjno-parowe
duze

towaros

A A A

Marynaty

Marynaty stanowią swoistą odmianę konserw apertyzowanych, gdyż w nich poza pasteryzacją czynnikiem utrwalającym w pewnej mierze jest kwas spożywczy (głównie kwas octowy, czasem z do­datkiem kwasu mlekowego). Marynaty ostre, a więc zawierające znaczniejszą ilość kwasu octowego, nie muszą być poddawane pa­steryzacji, ale ich trwałość nie jest pewna, zwłaszcza w okresie letnim i jesiennym. W przetwórstwie, w zasadzie wszystkie ma­rynaty poddaje się utrwaleniu termicznemu. Marynaty dzieli się na łagodne, średnio ostre i ostre. Marynaty łagodne zawierają w swoim składzie kwas octowy o stężeniu 0,45 do 0,8% (zawartość soli kuchennej waha się w granicach od 0,5 do 1,5%, a cukru od 0,5 do 2%). Mary­naty średnio ostre charakteryzują się stężeniem kwasu w granicach od 1 do 1,5% (zawartość soli kuchennej 0,7 do 2%, cukru od 1 do 3%). Stężenie kwasu w marynatach ostrych wynosi przeciętnie 3% (zawartość soli kuchennej od 1,5 do 2%, cukru około 3%). Stężenie kwasu octowego wpływa na smak ma­rynaty oraz na jej trwałość. Zasady przechowywania marynat są takie same jak konserw apertyzowanych. Do najbardziej powszechnych marynat zalicza się marynatę ze śliwek i gruszek oraz duży asortyment marynat warzywnych, np. ogórki konserwowe, buraki ćwikłowe (ćwikłę), korniszony, pła­ty ogórkowe.