reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
obóz wspinaczkowy


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
producent miodu naturalnego
duze

towaros

A A A

Kapusta głowiasta biała

Częścią użyteczną są liście uformowane w pąk wierzchołkowy (zwany głową), osadzony na stosunkowo krótkiej, grubej łodydze, zwanej głąs>wofr.*it»tałt.«główek kapusty może być kulisty oraz kulisto-spłaszczony. Główki mogą być dość twarde (odmiana Pierwszy Zbiór), twarde (np. odmiana Stulecie Ulricha) i bardzo twarde (jak odmiana Kamienna Głowa). Z odmian na wyszczególnienie zasługują: — odmiany wczesne: Pierwszy Zbiór, Stulecie Ulricha, — odmiany późne: Brunświoka, Grębałowska, Amager, Zimo­wa z Mór i Kamienna Głowa (Amager Steinkopf) — rys. 10. Rys. 10. Popularne odmiany kapusty białej głowiastej: a) Amager, b) Brunświcka Kapusta biała głowiasta powinna być czysta, zdrowa, nie uszko­dzona, jednolita odmianowo. Główki powinny być zwarte, ścisłe, o wyrównanym kształcie, nie popękane, nie uszkodzone, nie prze-rośnięte, nie przemarznięte, bez pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, bez nadmiernej wilgotności zewnętrznej i bez obce­go zapachu i .smaku. Kapusta wczesna powinna mieć 2 clo 4 nie uszkodzonych liści ochronnych i 4 do 6 — jeżeli jest przeznaczona do przechowywania. W pozostałych wypadkach liście ochronne powinny być usunięte. Głąb powinien być obcięty prostopadle do osi podłużnej w odległości około 1 cm od nasady liści, a w wypad­ku przeznaczenia główek do przechowywania —■ w odległości 3 do 5 cm. - Ćwiczenie Przeprowadzić ocenę jakościową kapusty głowiastej białej na podstawie informacji zawartej w tekście podręcznika. W wypadku odbioru jakościo­wego kapusty białej głowiastej (magazynier — sprzedawca) należy się po­służyć normą: PN-72/R-75362.