reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
www.cukieteria.pl/805-syropy-do-kawy


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
pasza dla koni
duze

towaros

A A A

Garmażeryjne półfabrykaty mięsne

Półfabrykaty mięsne, tak jak i rybne, stanowią jedną z podsta­wowych grup produktów garmażeryjnych. Ze względu na proces produkcyjny wyróżnia się półfabrykaty z mięsa nie rozdrobnio­nego i półfabrykaty z mięsa rozdrobnionego. Do pierwszej grupy zalicza się takie półfabrykaty jak kotlet schabowy, sznycel, rumsztyk, stek i inne. Przygotowanie ich polega przede wszystkim na podziale stosownego elementu na porcje. Półfabrykaty z mięsa rozdrobnionego —mie­lonego (wieprzowego, wołowego, cielęcego i mieszanego) to pro­dukty w postaci kotletów, klopsików, pulpetów, mięsa mielonego i inne wraz ze stosownymi dodatkami i przyprawami. Zasadnicze wymagania jakościowe dotyczące półfabrykatów z mięsa nie rozdrobnionego są takie same jak dla mięsa bądź mię­sa pochodzącego z poszczególnych elementów (zgodnie z obowią­zującymi normami przedmiotowymi). Wymagania organoleptyczne dotyczące półfabrykatów mięs­nych z mięsa mielonego określają ich kształt oraz wielkość, stopień rozdrobnienia, strukturę, konsystencję, wygląd, smak i zapach.