reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
komplet garnków emaliowanych


Trendy w polsce zloto
CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
www.athenamarmor.pl/blaty-r85
duze

towaros

A A A

Fasola

Fasola „handlowa" — to nasiona różnych odmian fasoli zwykłej i fasoli wielokwiatowej. W obrocie towarowym rozróżnia się na­stępujące grupy odmianowe fasoli: Piękny Jaś — J, odmiana odznaczająca się bardzo dużymi nasionami barwy kości słoniowej i wyglądem przypominająca „ło­patę", Bomba — Bo, odmiana o nasionach dużych, owalnych i bia­łych, Perłowa — P („perłówka"), jest to fasola drobna, biała, kształtu owalnego lub prawie okrągłego, Biała jednolita — bj, inne odmiany fasoli białej — odmia­nowo jednolite, , Biała mieszanina — bu, różne odmiany fasoli białej zmie­szane ze sobą (nie zachowujące jednolitości odmianowej), Kolorowa jednolita — kj, różne odmiany .fasoli kuchennej, jednolite odmianowo, Kolorowa jednolita — kj, różne odmiany fasoli kolorowej zmieszane ze sobą. . Fasola powinna się odznaczać typowym zabarwieniem odmia­nowym, charakterystycznym dla zdrowych nasion, zapachem na­turalnym, swoistym, bez zapachu pleśni, stęchlizny i innego obcego zapachu. W fasoli białej niedopuszczalne jest występowanie fasoli odmian kolorowych. Z innych niedopuszczalnych cech wymienia się; zawartość nasion obcych roślin uprawnych, zanieczyszczeń mi­neralnych i nasion ze strąkowcem wewnątrz, nasion zbutwiałych i spleśniałych. Zasady opakowania i przechowywania są takie same jak dla grochu. Również w ten sam sposób oznacza się czystość fasoli.