reklama

Czym jest towar w Usa?
towar
zakupy do domu warszawa
patelnia ceramiczna

Trendy w polsce zloto


smaczny i niedrogi catering dla firm wrocław z dowozem do klienta

CZym jest towar ? dlaczego jest tak wazny?
http://cukieteria.pl/874-czekolada-do-fontanny
duze

towaros

A A A

Drażetki

Drażetki, w znaczeniu cukierniczym, są to wyroby zazwyczaj o kształcie okrągłym, owalnym lub spłaszczonym, produkowane na zasadzie nawarstwienia cukru (cukru pudru) na odpowiednio przygotowany korpus (rdzeń). Zewnętrzną warstwę drażetek sta- nowią surowce mało higroskopijne, nawarstwiony cukier i pasty połyskowe, składające się głównie z wosku pszczelego; warstwa ta zabezpiecza drażetki przed wpływami zewnętrznymi. Ze wzglę- du na rodzaj rdzenia rozróżnia się drażetki twarde i nadziewane. Rdzeń drażetek twardych stanowi zwykle korpus z cukru kryszta- łu lub uformowanej masy karmelowej. Rdzeń drażetek nadziewa- nych może być likworowy, galaretowaty (marmolady, konfitury) lub stały (orzechy, migdały i in.). ; Istotną czynnością przy produkcji drażetek jest drażerowanie. Polega ono na polewaniu korpusów syropem, składającym się z cukru i syropu ziemniaczanego i na posypywaniu cukrem pu­drem. Czynności te 'wykonuje się w czasie ciągłego ruchu obro­towego bębna drażetkowego. A więc w bębnie drażetkowym na­stępuje nawarstwienie cukru, który przylepia się do powierzchni korpusów dzięki polewaniu ich syropem drażetkowym. W ostat­niej fazie produkcji dodaje się do bębnów pasty połyskowej (rys. 44). Drażetki po wypolerowaniu i przesuszeniu są pakowane? w spe­cjalnych automatach.